dimecres, 19 de gener de 2011

Activitats al voltant de la nova llei del tabac


DEBAT AL VOLTANT DE LA NOVA LLEI  DEL TABAC
Data representació: 8 de Febrer de 2011

·      Moderadors: Ángeles Rey i Miguel Ángel Banco
·      Metge (salut): Delmir Giner i Javier Contreras
·      Polític (lleis): Alex Cubel i Miguel Amarillo
·      Fumadora (pensa que és sexy i li ajuda a no aprimar):Carmen Hernàndez i Júlia de la Fuente
·      No Fumador: Cambrer  (fumadir passiu)  Raquel Martínez i Mireia De Miguel
·      Amo d'un restaurant (pensa que perdrà clients) Ana Bueno i Maria Alegre
·      Ex fumador (ha superat un càncer de faringe). Fa 4 anys que no fuma: Borja Martínez i Joan Herrero
·      Alumne institut: Es queixa que els seus pares fumen en casa i en el cotxe: Fabiana Hernández i Judit Quiroga
·      Fumador insumís: pensa fumar on li done la gana. Reconeix que està enganxat: Silnia Mateo i Guillermo Pascual
2 persones per personatge . Prepararan el seu diàleg i decidiran quins dels dos participa en el debat públic. els altres poden fer de públic i fer preguntes als components de la taula rodona

REALITZACIÓ D'UNA ENQUESTA
·      4 elaboren les preguntes:  Isis Casañ, Laura Pinilla, Imma rueda i Maria Ramírez
·      3 calculen els resultats: Guillermo Pescador, Marta Soriano i Maixa Mogro
·      2 fan un informe a partir dels resultats (esperem que algú més les ajude): Eva González i Elena Cabello

Cada alumne ha d'omplir 10 enquestes. En total esperem tenir unes 100 enquestes. Mateixa data de presentació

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada