diumenge, 19 de desembre de 2010

Guia d'estudi per al tema 4


TEMA 4  Aparells digestiu i respiratori


Objectius mínims

1.     Conèixer el concepte de nutrició, un procés que té lloc a TOTES les cèl·lules del cos i on participen cèl·lules especialitzades que formen els diferents òrgans dels aparells digestiu, respiratori, circulatori i excretor
2.    Estructura de l'aparell digestiu.
3.    Funcionament de l'aparell digestiu: Ingestió, masticació, insalivació, deglució, digestió, absorció i defecació.
4.    Processos digestius en cada part de l'aparell digestiu.
5.    Com afecten els processos digestius i d'absorció a cada tipus de nutrients.
6.    Conèixer les principals malalties que afecten l'aparell digestiu. Hàbits saludables.
7.    Diferències entre el concepte de respiració (ventilació pulmonar) i el de respiració cel·lular.
8.    Estructura de l'aparell respiratori.L'intercanvi gasós a nivell dels alvèols i de les cèl·lules.
9.    Fases de la ventilació pulmonar: inspiració i espiració.
10.  Conèixer les principals malalties que afecten l'aparell respiratori. Hàbits saludables.

Activitats proposades
o   Pàgina 51. Activitats 1 a 5.
o   Pàgina 53. Activitats 6, 8, 9 i 11.
o   Pàgina 55. Activitat 14.
o   Pàgina 57. Activitats  15, 17 i 18.
o   Pàgina 59. Activitats  19 a 21.
o   Pàgina 61: Activitats  22 i 23.
o   Pàgina 63. Activitats  25 i 26.
o   Pàgina 44. Tècniques de treball científic. Models que simulen processos fisiològics
o   Pàgina 66-67. Activitats 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 18, 25, 26, 28,  i 14
o   Activitats 4 pàgines fotocopiades (10, 11, 12 i 13)
o   Activitats  de repàs en anglés. També es treballaran en classe d'anglés.
o   Treball monogràfic d'investigació sobre el Tabac. PowerPoint

EXAMEN: Dijous 3 Febrer (recordeu que també cal presentar la llibreta)
Criteris avaluació: Examen: 65%; Treballs: 25%; Actitud: 10%
Llibre lectura (voluntari) Viaje alucinante. Control lectura : Finals de febrer

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada